Praktiske oplysninger


Nedenfor er samlet diverse praktiske oplysninger.

Velkommen
Velkommen til Grundejerforeningen Birkager

Græsslåning
Grundejerforeningen sørger for (eller foranlediger), at græsset på fællesarealerne bliver slået.

Klipning af hække, buske og træer
Fællesarealerne skal holdes fri for haveaffald, så græsset kan slås uhindret. Dette skal parcellerne selv sørge for.

Fortove
Fortovene bedes tillige holdt fri, så man kan passere uhindret. På kommunens hjemmeside (Husk at klippe hækken) fremgår det, at der skal klippes fri i en højde af 275 cm over fortovene og 450 cm over vejene.

Snerydning
Er parcellernes eget ansvar og omfatter fortov + halvdelen af vejen. Kommunen rydder dog ind imellem (nogle af) vejene.
Derudover bør dem, der bor op til fællesarealerne, rydde halvdelen af fortovet ud for fællesarealerne, men da der er tale om fællesarealer, er alle velkommen til at hjælpe med snerydningen.
Yderligere informationer findes på Kommunens hjemmeside under Snerydning (Hvad skal du selv gøre).

Dagrenovation
Afhentning af rest-/madaffald sker normalt hver 2. onsdag (hver onsdag i sommermånederne). Yderligere informationer findes på Kommunens hjemmeside under Egen affaldsløsning - ny ordning.

Papir/karton og glas/metal
Afhentning af papir/karton og glas-/metalaffald sker henholdsvis hver sjette og ottende uge. Yderligere informationer findes på Kommunens hjemmeside under Se hvornår dit affald bliver hentet.

Storskrald
Kan afleveres på ARGO. Nærmeste anlæg findes i Viby. Se åbningstider på ARGO i Viby, hvor du også kan melde dig til brugen af døgnåbne genbrugspladser, hvilket den i Viby er.

Glas
Glas kan ligeledes afleveres på ARGO i Viby men kan tillige afleveres i igloer/bobler opstillet flere steder i kommunen.

Afbrænding af haveaffald
Kommunen har besluttet, at der ikke må afbrændes haveaffald i private haver. Se reglerne på Kommunens hjemmeside under Hyggebål i haven.

Råger
Hvis man føler sig generet af råger, kan man også individuelt sende en klage til kommunen på e-mail veje@roskilde.dk