Grundejerforeningen Birkager - nyhedsbrev januar 2018

 

 

Først ønskes I alle et godt nytår!

 

Der efter nyt i kloaksagen:

 

På informationsmødet d. 28. november lovede bestyrelsen at informere grundejerne, når der var nyt i kloaksagen. Det er der nu!

 

Vi omtalte på mødet, at FORS (vores spildevandsselskab) havde bestyrelsesmøde d. 29. november, hvor vores kloaksag ville være på dagsordenen. Bestyrelsen hørte dog ikke nyt efterfølgende. Derfor besluttede vi at holde gryden i kog ved at følge op med skriftlige spørgsmål til Roskilde Byråd. Besvarelsen får man ved at møde op på førstkommende byrådsmøde.

 

Vi stillede følgende spørgsmål:

 

1.         Hvad er det helt konkret kommunen mangler yderligere, for at kommunen kan anerkende og bekræfte, at Ramsø Kommune overtog kloakken i Grundejerforeningen Birkager?

 

2.         Problematisering af uvildighed i en advokatundersøgelse bestilt af Roskilde Kommune: Ville det ikke være bedre for uvildigheden, at invitere alle parter i sagen til et møde og tale åbent om sagen?

 

3.         Kan I sørge for, at vores sag ikke ”bliver taget som gidsel” og skal afvente generel afklaring af FORS’s overtagelse af Ramsøs kloakker og andre kloaksager i Viby og Dåstrup, men alene kommer til at dreje sig om, hvorvidt Ramsø Kommune overtog kloakkerne i grundejerforeningen?

 

Pia og Michael Andersen og Marianne Polk mødte op til byrådsmøder d. 20. december for at modtage svar. Her fik vi et samlet svar, hvor Roskilde Kommune gav os ret i, at Ramsø Kommune i sin tid overtog kloakkerne. De er offentlige og FORS har derfor vedligeholdelsespligten. Ved svar på vores opfølgende spørgsmål blev det præciseret, at FORS over for Roskilde Kommune har erkendt at have ansvaret for fremtidig vedligeholdelse af alle kloakker i Birkager og finansieringen heraf. – Sikke en ”julegave.”

 

Måske har I allerede set afgørelsen i aviserne både op til og efter jul? Vil I se og høre mere kan gå ind på www.roskilde.dk/kommunen vælg ”byråd og udvalg” og derefter ”byråds-tv”. Så kan I under spørgetid se og høre svaret til os fra formanden for Miljø- og Klimaudvalget, Jonas Paludan. På grundejerforeningen Birkagers hjemmeside kan I snart læse det advokatnotat, der er udarbejdet om sagen, samt den fulde gengivelse af vores spørgsmål til byrådet.

 

Kloaksagen er dog ikke helt afsluttet endnu, der resterer stadig noget papirarbejde for at få sammenskrevet og slettet i deklarationerne, så de beskriver den korrekte virkelighed og vi ikke senere skal komme i en lignende situation. Det vil I høre mere om senere.

 

På vegne af bestyrelsen

Pia Andersen og Marianne Polk