Grundejerforeningen Birkager - nyhedsbrev oktober 2017

 

 

Vores formand igennem flere år, Karsten Lund Kristensen, er desværre afgået ved døden. Han var en dygtig og vellidt nabo og formand – og han vil blive savnet. Vi værdsætter hans store arbejde i bestyrelsen.


Bestyrelsen har derfor indkaldt vores 1. suppleant, og der har været afholdt konstituerende møde.

Den nye bestyrelse ser således ud:


Formand: Marianne Polk


Næstformand: Pia Eg Andersen


Kasserer: Jens Nørgaard


Bestyrelsesmedlem: Leif Puggaard


Bestyrelsesmedlem: Vivi BrammerSom vi orienterede om på vores generalforsamling i marts måned, er grundejerforeningen i gang med dialog med Roskilde Kommune om ejerskabet af kloakkerne i grundejerforeningen.

 

Roskilde Kommune mener desværre, at de ikke har kunnet finde dokumentation for at Ramsø Kommune har overtaget kloakkerne. Dette er vi ikke enige i, da vi har et brev fra Ramsø Kommune om at de servitutter der er tinglyst på vores ejendomme, kan ophæves. Sagen er gået i stå i forvaltningen i Roskilde Kommune.

 

Bestyrelsen har på den baggrund haft kontakt til flere nuværende og tidligere politikere. Det har blandt andet medført, at der den 17. oktober 2017 blev bragt et læserbrev af Jette Tjørnelund i Dagbladet. Artiklen kan ses på www.birkager.dk.

 

Bestyrelsen vil i kommende tid forsøge at få opmærksomhed om vores sag, da der jo snart er kommunalvalg. Vi vil bl.a. bringe emnet på banen til valgmødet i Viby Idrætscenter den 7. november 2017, klokken 19.00. I er meget velkommen til at møde op og støtte sagen.

 

Skulle der være grundejere, der er i besiddelse af dokumenter vedrørende kloaktilslutning i forbindelse med opførelse af ejendomme i denne grundejerforening, hører vi meget gerne fra jer.

 

Har I behov for yderligere information om denne sag, er I meget velkommen til at kontakte os. Vi indkalder snarest til et orienteringsmøde.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Grundejerforeningen Birkager