Grundejerforeningen Birkager - nyhedsbrev februar 2008

 

 

Opslag af stilling


Grundejerforeningen søger en person til vedligeholdelse af fællesarealerne.

 

Arbejdsopgaverne omfatter primært klipning af græsarealerne og vedligeholdelse af foreningens græsslåmaskine m.v., men andre opgaver kan komme på tale efter gensidig overenskomst.

Arbejdstid er ca. 50 timer om året fordelt på et antal dage efter personens eget skøn. Stillingen bliver aflønnet pr. time.

 

Grundejerforeningen søger primært en person blandt foreningens medlemmer, men andre kan komme i betragtning.

 

Bestyrelsen skal bede om, at interesserede henvender sig på foreningens email birkager@birkager.dk, eller til næstformand Jesper Højte Stenbæk [...] senest d. 26. februar 2008.

 

 

Træer på fællesarealerne


På ejerforeningens fællesarealer forefindes diverse større træer. Bestyrelsen ønsker oplyst, om de af foreningens medlemmer, der bor i nærheden, generes af disse træer.

Henvendelse herom kan gives via foreningens email birkager@birkager.dk, eller til næstformand Jesper Højte Stenbæk [...].

 

 

Dødsfald


Grundejerforeningen Birkagers bestyrelse skal udtrykke sin dybe deltagelse i forbindelse med Ejgild Axel Mikkelsens død.

Ejgild havde i en længere årrække varetaget vedligeholdelsen af fællesarealerne på bedste vis og foreningen er ham meget taknemmelig. Æret være hans minde.

 


Bestyrelsen