Grundejerforeningen Birkager - nyhedsbrev november 2003

 

 

Vedtægter

Kommunen har omsider godkendt de nye vedtægter. Der vedlægges en kopi af de nye, godkendte vedtægter.

 

Servitutter/deklarationer

I forbindelse med ajourføringen af vedtægterne indhentede bestyrelsen kopi af flere deklarationer/servitutter, der var tinglyst på flere af matriklerne i grundejerforeningen. Bestyrelsen har besluttet ikke at forsøge at få moderniseret de 2 grundlæggende deklarationer i denne omgang.

 

Bestyrelsen har derimod fået aflyst 2 overflødige servitutter fra hhv. 1911 og 1966. Vi har samtidig undersøgt muligheden for at få aflyst en servitut fra 1909 og det ser ud til, at der er gode muligheder for også at få denne aflyst. Så arbejdet fortsætter ufortrødent.

 

Sankt Hans-fest

Bestyrelsen har for første gang i flere år taget initiativ til at der blev holdt en Sankt Hans-fest. Vejret var ikke helt med os, men der var trods alt en del fremmødte, der så ud til at hygge sig. Samtidig gav arrangementet mulighed for at slippe af med afklippede grene. Vi takker for støtten og tillader os at betegne arrangementet som en succes.

 

Støjskærm

Vi har i bestyrelsen undersøgt, om der var grundlag for at gå videre med at få opsat en støjskærm langs (tog)banen. Vi har opgivet projektet, da det ville blive endda meget dyrt og højst tænkeligt ikke ville virke alligevel.

 

Hjemmeside

Bestyrelsen har fået oprettet en hjemmeside for grundejerforeningen. Der er alene tale om en slags opslagstavle, hvor de mest ”almindelige” informationer samt dette nyhedsbrev findes. Se selv på www.birkager.dk.

 

Græsslåmaskine

Foreningens græsslåmaskine gik i stykker og vi fik oplyst, at det ville blive så dyrt at lave den, at vi valgte at købe en ny. Desuden kunne det ikke garanteres, at maskinen ville holde efter reparationen. Efterfølgende fik vi dog lavet den gamle maskine og solgt den, således at vi netto ”tjente” 4.000 kr. på salget af den gamle, og dermed netto har brugt 7.000 kr. på at få en ny græsslåmaskine.

 

Snerydning

Der er mulighed for at sætte et ”sneblad” på den nye græsslåmaskine til knapt 3.000 kr. Vi kan imidlertid ikke være sikre på, at snerydningen bliver effektiv. Vi overvejer derfor at undersøge, om vi kan få "snebladet" på prøve. I givet fald og hvis det virker godt, vil Ejgild, der slår vores græs, gerne rydde sne. De nærmere detaljer er endnu ikke afklaret.

 

Legeplads

Vi har hørt flere tale om, at legepladsen er for kedelig. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at overveje, hvad der skal til for at gøre legepladsen mere spændende. Indkomne forslag/idéer vil blive drøftet på næste generalforsamling.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen